Hop til hovedindhold

Dagspriser på Spot-El

 

Her kan du se prisen for Spot-El. Prisen fastsættes time for time på Elbørsen. Du betaler for det strømmen koster i den time hvor du bruger den. Hvis du bor vest for Storebælt, så skal du vælge vest. Hvis du bor øst for Storebælt, så skal du vælge øst.

Vil du gerne udnytte fordelene ved variable elpriser?

Spot-El og Spot-El Miljø er Frederikshavn Elhandels timeafregnede produkter, hvor du får el til spotpriser, som fastsættes time for time på elbørsen. Det betyder, at dit strømforbrug afregnes time for time.

Den pris du betaler, er prisen for el i den time, hvor du bruger strømmen. Du betaler også et mindre tillæg pr. kWh samt et månedligt abonnement for din elaftale.

Der vil være prisudsving hver time, idet prisen afhænger af blandt andet belastningen af elkablerne samt vind- og vejrforhold.

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling?
Spot-El Miljø er vores timeafregnede, grønne aftale. Her garanterer vi, at der produceres en mængde vedvarende energi svarende til dit forbrug – dermed er du med til at bidrage til en grønnere fremtid. Du betaler et ekstra tillæg på 4,16 øre/kWh inkl. moms for strøm fra grønne energikilder.