Hop til hovedindhold

Indefrysningsordningen for el træder i kraft fra den 1. november 2022.

Som del af regeringens vinterpakke er der indført en indefrysningsordning, der giver privatkunder og virksomheder mulighed for midlertidigt at indefryse dele af regningerne for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse.
Det er frivilligt, om du vil benytte ordningen.

Denne side opdateres løbende i takt med vi får flere informationer om ordningen. Du kan med fordel følge med her på siden, hvor du nederst kan finde svar på en række spørgsmål.

Hvad går indefrysningsordningen for el ud på?

Tilmelder du dig ordningen, vil en del af din elregning blive udskudt i indefrysningsperioden, der løber fra den 1. november 2022 til den 1. november 2023.

 

Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prislofterne, som aftalt med Forsyningen.

Hvor stor en del af min regning kan jeg indefryse?

Prisloft for el

Når prisen på el kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.


Prislofterne for el sættes for den rå elpris før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

  • El til 0,8 kr. pr. kWh 
  • Udgifter til abonnement hos dit elselskab. 

 

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften mv. i de første seks måneder af 2023.

 

Hvordan tilmelder jeg mig indefrysningsordningen?

Du kan tilmelde dig ordningen via minForsyning her

 

 

Når ordningen åbner for tilmelding på fjernvarme, kan du tilmelde dig på minForsyning. 

 

Hvornår skal jeg tilmelde mig indefrysningsordningen?

Du kan tilmelde dig ordningen fra den 1. november 2022 til den 1. november 2023. Du kan løbende tilmelde dig i perioden via minForsyning, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Hvad koster det at tilmelde sig indefrysningsordning?

Du vil blive opkrævet et engangsbeløb på 975 kr. som pålægges dit lån, og afdrages i perioden. 

Hvor meget skal jeg betale i rente?

Renteniveauet for private bliver på ca. 2 pct. årligt af det indefrosne beløb. 

Hvornår skal jeg betale regningen for beløbet, der er indefrosset?

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder (fra den 1. november 2022 til 1. november 2023) er udløbet, er der et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb. Renteniveauet for husholdninger bliver på ca. 2 pct. årligt af det indefrosne beløb.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Kan jeg afmelde mig indefrysningsordningen for el igen?

Du kan godt afmelde dig ordningen, inden indefrysningsperioden udløber (inden 1. november 2023). Dette kræver dog, at du indfrier det samlede beløb på én gang.

 

Kan du ikke indfri det samlede beløb, er du bundet til ordningen i en 4-årig periode.

Kan jeg benytte indefrysningsordningen, hvis jeg bor til leje?

Hvis du bor til leje og modtager en faktura fra Forsyningen på dit kundeforhold, så vil det være muligt for dig at benytte indefrysningsordningen. Du kan tilmelde dig via minForsyning. 

 

Hvis du bor i en boligforening, hvor foreningen er kunde hos Forsyningen, er det denne forening, der får adgang til ordningen, og ikke dig som den enkelte ejer/lejer.  


Her vil boligforeninger mv. være registreret som en virksomhed hos Forsyningen, herunder i forhold til rentevilkår. Derfor er aftalepartierne enige om at etablere en pulje, hvor boligforeninger mv. kan søge tilskud til højere renteudgifter i perioden, hvor de afdrager på ordningen.

Hvor kan jeg finde mere information om indefrysningsordningen?

Du kan læse mere på Erhversstyrelsens hjemmeside her